De vzw “Les Clinicoeurs de la Salm” verdeelt zich in 4 om geluk te brengen bij kinderen en ouderen

De vzw “Les Clinicoeurs de la Salm” werd in 2018 opgericht op initiatief van twee Cliniclowns, Suzanne en Luc, ook wel bekend als “Tchafette” en “Dingo”. Deze vereniging wordt gesymboliseerd door een klavertjevier, waarvan elk van de vier blaadjes een unieke rol vertegenwoordigt om wat zoetheid en tederheid te brengen aan ouderen in woonzorgcentra, evenals aan zieke kinderen en volwassenen in ziekenhuizen. Deze rollen zijn de CliClowns, de CliniJuniors, de Clinisnoezs en de CliniTalents.

“Onze vrijwilligers zijn toegewijde mensen met een groot hart, ongeveer dertig in aantal, die echte gelukbrengers zijn”, legt Marie-Jeanne Gaspar, communicatieverantwoordelijke van de vzw, uit. Deze vrijwilligers dragen actief bij in de vier “takken” van onze vereniging, afhankelijk van hun capaciteiten en de tijd die ze kunnen besteden. Ze zijn altijd gedreven door de wens om mensen die het het meest nodig hebben een moment van welzijn en vreugde te bezorgen.

Als u financieel wilt bijdragen of wat van uw tijd wilt geven aan de vzw Les Clinicoeurs de la Salm, kunt u terecht op de website: https://www.clinicoeursdelasalm.be/