Les Clinicoeurs de la Salm v.z.w.

"Les Clinicoeurs de la Salm" All rights reserved Copyright 2022

De vzw de Clinicoeurs van Salm is lid van de Koning Boudewijnstichting.

U kunt ons vinden op de site
http://www.bonnescauses.be

Waarom een duolegaat aan onze VZW Les Clinicoeurs de la Salm opnemen ?

Een legaat aan onze VZW laat U toe Uw erfgenamen te helpen na Uw overlijden.
Zo kan U helpen om de wereld te verbeteren en bepaalde waarden verder te ontwikkelen samen met wat U werkelijk belangrijk vindt.

Inderdaad, een legaat maakt U eigenlijk onsterfelijk.
En dat is toch wat velen onder ons wensen nietwaar ?


Wat is een legaat?

Een legaat is een gratis overmaking van een of meerdere eigendommen van een overledene, neergelegd in zijn testament, maar dat pas in werking treedt na zijn overlijden.

Wat is een duo legaat?

Een duolegaat bestaat uit 2 legaten.
Een bedrag of een percentage is nagelaten aan een erfgenaam via een testament of een ander bedrag of percentage en bestemd voor een goed doel: een vzw

Dit type legaat is vaak gebruikt door personen zonder partner, zonder kinderen en diegenen die hun bezit wensen na te laten aan broers/zussen, nichten/neven, vrienden, ….

Een vzw ondersteunt het geheel van de erfrechten.
De erfgenaam erft een netto erfenis.


De hoogte van erfbelasting voor de vzw.
7% Waalse regio (laatste verblijfplaats van overledene).

Voorbeeld van duolegaat. Voorbeeld in de Waalse regio.
Eigendom nagelaten aan een vriend: 1.000.000 €

De erfbelasting voor de vriend zal 778.123 € zijn. 
Bij gevolg, zal hij de som ontvangen van 221.875 €

Via een duolegaat aan onze vzw:
In de Waalse regio:
Nagelaten eigendom van 500.000 € en aan een vriend 500.000 €

Erfbelasting betaald door ONZE vzw in plaats van de erfgenaam: 378.125 € +
Erfbelasting van 7% betaald door ONZE vzw op 500.000 €, waarvoor ze 35.000 € ontvangt.
In totaal 413.125 € erfgoedbelasting betaald door onze VZW (378.125 + 35.000) Het netto resultaat zal 86.875 € zijn voor onze VZW (500.000 - 413.125)
De erfgenaam ontvangt 500.000 €
Wat betreft de duolegaten:  houd er rekening mee dat de fiscus een substantieel  deel van de erfenis ten voordele van de goede doelen vereist. (In het algemeen een minimum van 20% of 20.000 € netto)