"Les Clinicoeurs de la Salm" All rights reserved Copyright 2022

Les Clinicoeurs de la Salm v.z.w.

Privacy verklaring

Bescherming van uw persoonsgegevens


In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie willen wij u informeren over de doeleinden waarvoor Les Clinicoeurs de la Salm VZW uw persoonsgegevens gebruikt en over de rechten die   u kunt uitoefenen met betrekking tot deze gegevens.

Voor  welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij hebben uw gegevens nodig om de bestellingen uit te voeren die u bij ons hebt geplaatst.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor het uitvoeren van bovengenoemde verwerking en daarna voor 5 jaar.

Met wie zullen uw gegevens uiteindelijk worden gedeeld?

Wij delen al uw gegevens of een deel daarvan met de posterijen voor de verzending van uw bestellingen, met de vervoerder indien van toepassing en met overheidsinstanties wanneer wij onze factureringsgegevens ter controle moeten voorleggen.

Hoe kunt u uw rechten met betrekking tot uw gegevens uitoefenen?

Neem per e-mail contact op met de functionaris voor gegevensbescherming Luc Verelst (gedelegeerde): clinicoeurs@gmail.com per post naar VZW Les Clinicoeurs de la Salm, t.a.v. Verelst Luc Place de Salm 2 S21 B-6690 Vielsalm.

Een klacht?

Schrijf naar: Gegevensbeschermingsautoriteit, rue de la Presse 35, 1000 Brussel.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX: 32016R0679&from=FR